Vi værner om dit privatliv, og det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved,
hvordan vi håndterer dine persondata.

Vi forpligter os til at respektere og beskytte dine persondata og din personlige integritet i
overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, brancheregler og andre relevante
normer. For at du bedre kan forstå, hvordan vi behandler information om dig, henviser vi herunder til
vores grundlæggende principper for behandling af persondata. Disse principper udgør den
information, du har ret il at få, når vi indsamler dine persondata.

Vi har ret til at opdatere denne informationstekst (privatlivspolitik når som helst). Hvis
privatlivspolitikken ændres markant, kan vi informere dig via e-mail.

Når informationsteksten refererer til ordet ”Hövding”, henvises der ikke til selskabet, men rettere
til produktet – hjelmen Hövding.

Persondataansvarlig

Hövding Sverige AB (publ) (”Vi”, ”Os”, ”vores”), organisationsnummer 556708-0303, med
adressen Bergsgatan 33, 214 22 Malmö, er persondataansvarlig for behandling af dine persondata,
når du køber, reklamerer eller er i kontakt med os på anden vis.

Hvordan, hvorfor og hvilke persondata behandler Hövding?

Køb via hovding.se
Vi tilbyder dig mulighed for via vores hjemmeside at købe Hövding(e), tillægsprodukter og tjenester.
Ved køb angiver du dit navn, dine kontaktoplysninger, betalingsoplysninger (såsom
kreditkortnummer) og leveringsadresse. Det retslige grundlag for behandling af persondata ved køb
er enten opfyldelse af købsaftalen eller en legitim interesse. Opfyldelse af aftalen gælder, når du i
rollen som forbruger køber en vare, og berettiget interesse for de tilfælde, hvor du repræsenterer en
juridisk person.

Garanti og reklamation
Når du reklamerer over et produkt, eller når vores garantiforpligtelse aktualiseres, får du mulighed
for at angive information om eventuel skade. Oplysninger om skade er ofte oplysninger om sundhed,
og oplysninger om sundhed må vi ikke behandle uden dit samtykke. Hvis det bliver aktuelt med
behandling, som beror på samtykke, vil du også blive klar over dette, idet du aktivt skal give
samtykke til behandling af følsomme persondata.

Øvrige data, såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer, serienummer, størrelsen af din
Hövding, behandles med henblik på at håndtere reklamations- eller garantisagen. Det retslige
grundlag for behandling af persondata i reklamationsøjemed følger af svensk forbrugerlovgivning, og
garantisager følger af vores købsbetingelser og dermed købsaftalen mellem dig og os.

Produktudvikling
Visse informationer, du giver i forbindelse med reklamation eller garanti til en ny Hövding kan med
vores berettigede interesse anvendes i produktudviklingsøjemed. Bemærk her, at hvis du afleverer
følsomme persondata, dvs. oplysninger om eventuel skade efter en ulykke, så skal dataene
behandles med dit samtykke. At give samtykke er helt frivilligt, og du vil få besked om en sådan
behandling, så snart det bliver aktuelt.

Markedsundersøgelser
Når du har købt og anvender vores Hövding, er din mening vigtig for os. Vi har derfor en berettiget
interesse i at kontakte dig i markedsføringsøjemed. Hensigten med vores undersøgelser er at udvikle
vores produkter og andre tjenester.

Du har altid mulighed for at vælge, om du vil deltage i vores markedsundersøgelser eller ej. Vi
deler aldrig dine oplysninger med nogen, som ikke har noget med vores undersøgelser at gøre.

Direkte markedsføring
Som kunde, dvs. så længe du har en interesse i at være i kontakt med os (fx gennem reklamation,
garanti eller andre tjenester), har vi en berettiget interesse i at sende reklame til dig eksempelvis via
e-mail. Du har naturligvis mulighed for at meddele os en såkaldt reklamespærre, som forhindrer, at
dine data anvendes til direkte markedsføring. Denne berettigede interesse består i et (1) år efter at
du ikke længere er kunde, forudsat at du ikke meddeler os en reklamespærre.

Hövding behandler ikke bevidst information fra børn eller mindreårige og udøver ingen
markedsføring rettet mod børn eller mindreårige.

Markedsføring
Vi kan komme til at anvende din e-mailadresse med henblik på at markedsføre os og vores
produkter til andre potentielle kunder. Dette gøres ved at overføre din e-mailadresse til fx Facebook,
som igen tilbyder en tjeneste, hvor din e-mailadresse anvendes til at identificere nye, potentielle
kunder gennem annoncering. Bemærk, at vi gennem aftaler har forsikret, at din e-mail ikke anvende
til andet end blot dette.

De informationer, som blandt andet gives via det samtykke, som nævnes under Garanti og
reklamation
, kan også anvendes i markedsføringsøjemed. Vi finder sommetider interesse i at
genpublicere hele eller dele af informationen med henblik på at skabe en fortælling, en såkaldt ”god
historie”. Vi vil rigtignok benytte os af eventuelle følsomme persondata, hvis ulykken medfører en
skade, men vi vil under alle omstændigheder sikre din ret til integritet. Derfor vil vi naturligvis
kontakte dig, før vi anvender dit navn eller anden identificerbar information.

Rekruttering
Behandling af dine persondata i forbindelse med rekruttering sker med vores berettigede interesse
med henblik på at kunne modtage og behandle ansøgninger og vurdere din egnethed i forhold til den
stilling, du søger. Med dit samtykke kan vi også vurdere din egnethed i forhold til fremtidige stillinger,
som kan blive ledige.

Persondata i forbindelse med rekruttering indhentes i første omgang fra dig, men kan blive
kombineret med oplysninger, der indhentes fra andre kilder, såsom sociale medier med
erhvervsmæssigt sigte og/eller dine referencepersoner.

Hvis vi vælger at ansætte dig, vil dine persondata blive behandlet i henhold til vores
privatlivspolitik for ansatte.

Hvis vi vælger ikke at ansætte dig, vil dine persondata blive slettet, så snart
rekrutteringsprocessen er afsluttet, dog med forbehold for tilfælde, hvor vi har indhentet dit
samtykke med henblik på at vurdere din egnethed i forhold til fremtidig ansættelse. Læs mere
herunder om, hvordan du tilbagekalder dit samtykke.

Øvrigt
Med vores berettigede interesse behandler vi dine persondata, når du af forskellige årsager
kontakter os via mail, telefon eller en af vores kontaktformularer. Informationen lagres i den periode,
hvor sagen er aktuel, og slettes derefter.

Deler vi dine persondata?

For at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til købsaftalen deler vi dine persondata med
leverandører og andre samarbejdspartnere. Disse er virksomheder, som hjælper os med:

1) Leveringer og bestillinger (logistikvirksomheder),
2) betalingsløsninger (kortindløsende virksomheder, banker og andre betalingstjenesteleverandører),
og
3) markedsføring. Vi kan komme til at dele din e-mailadresse med virksomheder, som hjælper os
med digital markedsføring (primært Facebook).

Deling af persondata på ovennævnte vis sker helt i overensstemmelse med gældende
databeskyttelseslovgivning.

Anvendelse af Hövding appen (mobilapplikation)

Alt efter hvilken af Hövding appens funktioner, du vælger at aktivere, vil forskellige typer af
personoplysninger blive behandlet. Hvis du vælger at bruge alle Hövding appens funktioner, skal vi
indsamle placeringsdata, dvs. data der vedrører din geografiske placering. Ved hjælp af
lokaliseringsdata udarbejder vi statistikker, der f.eks. viser, hvor og hvor langt du har cyklet og med
hvilken hastighed sammen med et estimat af, hvor mange kalorier, du har forbrændt. Statistikker,
der udgør personoplysninger, vil blive behandlet og beskyttet ved hjælp af relevante tekniske og
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og er kun beregnet til din brug.

Hvis “Mine ICE-kontakter” er aktiveret, modtager de ICE- (In Case of Emergency) kontakter, du
har angivet, en SMS, hvis din Hövding hjelm oppustes. En sådan SMS vil også indeholde data om din
omtrentlige placering. Når du angiver en ICE-kontakt i Hövding appen, vil en bekræftelse blive sendt
via SMS til ICE-kontaktens telefonnummer, angivet af dig, der informerer ICE-kontakten om
registreringen. Oplysningerne bliver behandlet af Hövding i en periode på op til et (1) år, efter du er
ophørt med at bruge Hövding appen. Hövding betragter din brug af Hövding appen som ophørt, når
du aktivt deaktiverer din konto.

Hövding appen behandler personoplysninger på grund af Hövdings legitime interesser.
Fastlæggelsen af Hövdings legitime interesser vil ske i lyset af dine egne valg om at aktivere eller
deaktivere de funktioner, der tilbydes i Hövding appen.

Hövding kan bruge anonymiserede oplysninger fra Hövding, appen med henblik på at udvikle
eller forbedre sine egne eller virksomhedens tredjepartspartneres produkter eller services/ tjenester.
Anonymiserede oplysninger er oplysninger, som din identitet ikke kan udledes af.

Online & Profilering

Som det nævnes under Markedsføring (ovenfor) kan fysiske personer (potentielle
kunder) blive genstand for annoncer via sociale medier og andre kanaler. Hvis du bliver genstand for
sådanne online-annoncer, betyder det, at du passer til vores profil for potentielle kunder. Med profil
menes for eksempel køn, alder eller bopæl. Bemærk, at vi ikke får nogen af dine persondata i
forbindelse med online-annoncering. Vi kan altså ikke vide, om du bliver eller har været udsat for
online-annoncering. Det er derfor ingen selvfølge, at du omfattes af denne informationstekst, blot
fordi du passer med vores profil(er). Men for at sikre vores informationsforpligtelse i henhold til
gældende databeskyttelseslovgivning, vil vi ikke holde noget eller nogen udenfor.

Forhandlere og samarbejdspartnere

Som eksisterende eller potentiel forhandler og/eller samarbejdspartner behandler vi persondata
for at opretholde eller muliggøre en forretningsrelation. Persondataene afledes til kontaktpersoner
og omfatter bl.a. navn, telefonnummer, e-mailadresse, stilling og leveringsadresse. Ud over dette vil
vi kunne behandle de nævnte persondata i udviklingsøjemed, fx at måle kundetilfredshed.
Forhandleres og samarbejdspartneres persondata behandles med vores berettigede interesse.

Kriterier for hvor længe vi lagrer dine persondata

Det retslige grundlag for og formålet med behandling af persondata er afgørende for, hvor længe
vi lagrer dataene. I mange tilfælde er der lovfæstede krav om (for eksempel bogføringsvirksomheder
(1999:1078)) at lagre persondata op til en vis periode (7-8 år bogføringsvirksomheder). Hvis sådanne
lovfæstede krav ikke findes, lagrer vi dine persondata, til vi ikke længere har brug for dem.

Lagringsperioden vurderes ofte fra sag til sag, hvor aspekter såsom hvilken type data,
hvorfor data er indsamlet, til hvilket formål, og hvor længe du som kunde har en interesse i at vi
lagrer dine persondata, er afgørende. Som eksempel kan nævnes, at vi i med henblik på direkte
markedsføring lagrer kundens persondata i op til et år, efter at kundeforholdet er ophørt, hvis ikke
kunden forinden beder om reklamespærre. Bemærk her, at et kundeforhold ophører, når varen er
leveret og når der ikke findes nogen anledning til kontakt mellem os og kunden.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller overvejelser vedrørende
lagringsperioden.

Uden for EU/EØS

Inden for rammerne for visse behandlinger i henhold til denne informationstekst kan overførsel
til virksomheder uden for EU/EØS forekomme. Størstedelen af dataene og især de data, som på
nogen måde kan berøve din frihed og rettigheder forbliver dog i Sverige. Med de modtagere uden for
EU/EØS, som vi kan komma til at levere persondata til, har vi sikret, at dine persondata gives den
beskyttelse, som kræves af os i overensstemmelse med de retsligt anerkendte
dataoverførselsmekanismer for overførsel uden for EU/EØS.

Dine rettigheder

Ret til adgang
Du har altid ret til at få bekræftet, hvilke persondata vi behandler om dig og begære en kopi eller et
uddrag af de persondata, som er under behandling. Vær opmærksom på, at hvis vi modtager en
begæring om adgang, kan vi være nødt til at bede om flere data for at sikre, at vi udleverer
informationerne til den rette person.

Ret til at tilbagekalde samtykke
I de tilfælde, hvor behandler dine persondata på grundlag af samtykke, kan du til enhver tid
tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os. Du finder vores kontaktinformationer nederst i denne
informationstekst. Vær opmærksom på, at behandling, som allerede er sket på grundlag af samtykke
inden du tilbagekalder samtykket, ikke påvirkes af din tilbagekaldelse.

Ret til sletning
Du har mulighed for at begære sletning af persondata, hvis disse ikke længere er nødvendige for
formålet eller hvis:

 • du tilbagekalder dit samtykke og der ikke findes nogen anden retslig grund til formålet,
 • du har indvendinger mod vores berettigede interesse, hvor din grund til indvendig vejer tungere,
  eller hvis
 • persondataene behandles på ulovlig vis.

Vi kan være nødt til at afvise din begæring om sletning, hvis der findes aftaleretlige eller andre
retlige forpligtelser, som forhindrer os. Disse forpligtelser er underlagt bogførings- og
skattelovgivning, forbrugerbeskyttelseslovgivning eller i tilfælde, hvor der foreligger en aftale mellem
parterne, hvori forpligtelser og rettigheder fremdeles er aktuelle.

Ret til begrænset behandling
Du har ret til at anmode om, at vores behandling af dine persondata begrænses, hvis:

 • du bestrider dataenes korrekthed (dog kun på et tidspunkt, som giver os mulighed for at
  kontrollere dette),
 • hvis behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig at persondataene slettes og i stedet anmoder
  om en begrænsning af anvendelsen af dataene,
 • du behøver persondataene til at rejse eller forsvare retskravene, selv om vi ikke længere behøver
  persondataene til formålet med behandlingen, eller
 • hvis du har indvendinger imod behandlingen og vi ikke har udført en kontrol af vores berettigede
  interesse i at behandle dine persondata vejer tungere end din berettigede grund til, at dine
  persondata begrænses.

Ret til indsigelse
Du kan også gøre indsigelse mod al behandling af persondata, som bygger på vores eller tredjeparts
berettigede interesse. For at en indsigelse skal resultere i afsluttet behandling kræves, at vi ikke kan
påvise, at vores berettigede interesse vejer tungere end din interesse.

Direkte markedsføring
Du har altid ret til at sige nej til, at vi anvender dine persondata til direkte markedsføring som fx e-
mailforsendelser. Det gør du ved at følge henførende link ved hver e-mailforsendelse.

Ret til dataportabilitet
Hvis behandlingen af dine persondata beror på samtykke eller opfyldelse af aftale, har du ret til at
begære, at de data, du har givet til os (om dig selv) bliver overført til dig selv og/eller en anden
persondataansvarlig. En forudsætning for dette er, at det er teknisk muligt.

Ret till rettelse
Hövding bestræber sig for, at al den information, vi behandler, er korrekt. Du har ret til at få forkerte
data rettet, herunder fx navn og adresse. Hvis en oplysning viser sig at være forkert, sker rettelse
uden forsinkelse.

Ret til at klage til tilsynsmyndighed
Hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine persondata, har du ret til at indgive klage til en
tilsynsmyndighed. Vi er underlagt Datainspektionens tilsyn. For yderligere information, se www.datainspektionen.se

Tel: +46 (0)40-23 68 68
Postadresse: Bergsgatan 33, 214 22 Malmö, Sverige
E-mailadresse: info@hovding.com

/* */